Conservatorium van Amsterdam

Matthias Havinga is hoofdvakdocent orgel aan het Conservatorium van Amsterdam. In deze functie werkt hij samen met hoofdvakdocent en coördinator Pieter van Dijk, organist van het schitterende Hagerbeer/Schnitger orgel in de Grote of St. Laurenskerk te Alkmaar. Orgelbouwdocent Gerben Gritter, organist van het Müller-orgel in de Waalse Kerk te Amsterdam, en improvisatie- en basso continuo-docent Miklós Spányi completeren het team. De orgelafdeling vormt samen met de disciplines piano, pianoforte, klavecimbel en clavichord één afdeling toetsinstrumenten onder coördinatie van David Kuyken. Het studieprogramma is opgebouwd rondom de talrijke schitterende historische orgels die Nederland rijk is, en leidt organisten op tot veelzijdige musici die niet alleen in alle historische en contemporaine stijlen thuis zijn, maar ook op improvisatorisch gebied goed onderlegd zijn. Zie voor de toelatingseisen en alle verdere informatie de website van het Conservatorium van Amsterdam.

Pianodocent

Daarnaast heeft Matthias veel ervaring als pianodocent en is hij bijzonder geënteresseerd in de muzikale talentontwikkeling bij jonge kinderen. Momenteel is hij door een te groot aantal andere activiteiten niet als pianodocent actief.

Overige activiteiten als docent

Tenslotte is Matthias als docent verbonden geweest aan de Excellence-afdeling van Muziekschool Amsterdam. Hier gaf hij groepslessen aan getalenteerde kinderen van 9-20 jaar, waarin op speelse wijze werd gewerkt aan een brede muzikale ontwikkeling. Deze lessen vormden een combinatie van klassieke muziekgeschiedenis, het trainen van het gehoor (solfège), het ontwikkelen van een grondige bekendheid met alle aspecten van de muzieknotatie en het ontwikkelen van basale analytische vaardigheden.

Conservatorium van Amsterdam

Matthias is Professor of Organ at the Conservatorium van Amsterdam. In this function he collaborates with Professor of Organ and coordinator Pieter van Dijk, organist of the wonderful Hagerbeer/Schnitger organ in Alkmaar, in a team that also includes Miklós Spányi (improvisation and basso continuo) and Gerben Gritter (organ building). The organ department of the Conservatorium van Amsterdam is part of the 'Keyboard Department' which also encompasses piano, fortepiano, harpsichord and clavichord and is coordinated by David Kuyken. The varied study programme of the organ department is built around the wonderful historical organs in Amsterdam and its surroundings. It stimulates students to become versatile, highly skilled professional musicians capable of interpreting the literature from early to contemporary music, while also developing the necessary keyboard and improvisation skills. For admission requirements and all other information please visit Het Conservatorium van Amsterdam.

Piano teacher

Matthias is an experienced piano teacher, with a particular interest in developing the talents of children and adolescents.

Excellence Department, Amsterdam Municipal Music School

Matthias was also active at the Excellence Department of the Amsterdam Municipal Music School, where he taught group lessons to talented children aged between nine and twenty. In these lessons, general musical development was stimulated, combining classical music history, aural training, extensive training in the musical notation system and an introduction to basic analytical skills.

Amsterdamer Konservatorium

Matthias ist Professor für Orgel am Conservatorium van Amsterdam. In dieser Funktion arbeitet er eng mit Prof. Pieter van Dijk zusammen, der die Orgelklasse koordiniert und Hauptorganist an der wunderbaren Hagerbeer/Schnitger-Orgel in Alkmaar ist, sowie auch mit Miklós Spányi (Improvisation und Generalbass) und Gerben Gritter (Orgelbau). Die Orgelabteilung des Amsterdamer Konservatoriums gehört zur Abteilung für Tasteninstrumente, zu der au├čerdem die Studienrichtungen Klavier, Hammerklavier, Cembalo und Clavichord gehören, und die von David Kuyken koordiniert wird. Das abwechslungsreiche Studienprogramm der Orgelabteilung baut auf den wunderbaren historischen Orgeln Amsterdams und seiner Umgebung auf. Studenten werden somit angeregt um vielseitige und hervorragend ausgebildete Musiker zu werden, die im Stande sind das Repertoire von frühester bis zeitgenössischer Musik zu interpretieren, sowie gleichzeitig ihre Fähigkeiten auf anderen Tasteninstrumenten und als Improvisatoren zu entwickeln. Für Informationen über die Aufnahmebedingungen klicken Sie bitte hier: Das Konservatorium von Amsterdam.

Klavierlehrer

Matthias ist ein erfahrener Klavierlehrer, der ein besonderes Interesse daran hat die Talente von Kindern und Jugendlichen zu entwickeln.

Excellence Abteilung, Musikschule der Stadt Amsterdam

Matthias war auch an der Excellence Abteilung der Städtischen Musikschule Amsterdams, wo er Gruppen talentierter Kinder im Alter von 9 bis 20 unterrichtete, tätig. In diesen Gruppenstunden, in denen die allgemeine musikalische Entwicklung gefördert wurde, wurden klassische Musikgeschichte, Gehörbildung, ausführliche Notationskunde und grundlegende Analysefähigkeiten geschult.