Welkom op de site van Matthias Havinga, concertorganist, docent, pianist en kerkmusicus.

Nieuws

CD Seldom Sene en Matthias Havinga 'Concerto Barocco' komt uit in november 2020! Met werken van Bach, Vivaldi, Handel, Scheidt en Bertali

Matthias Havinga en Radio 4-presentator Sander Zwiep maken een podcast over orgels 'Voor het orgel de kerk in'.

Sopraan Klaartje van Veldhoven en Matthias Havinga plannen een CD en concertreeks met muziek voor sopraan en orgel van Nederlandse componisten uit begin 20e eeuw, waaronder Hendrik Andriessen, Henk Badings, Rosy Wertheim, Bertus van Lier e.a.

Concertorganist

Matthias Havinga geeft orgelconcerten in binnen- en buitenland: meer informatie vindt u in de Agenda. Hij is organist van het Bätz-orgel (1830) in de Koepelkerk of Ronde Lutherse Kerk te Amsterdam, waar hij de Koepelkerkconcerten organiseert. Ook bespeelt hij als liturgisch organist van de Oude Kerk Amsterdam wekelijks het Vater/Müller-orgel (1726/1738) en het Ahrend-orgel (1965) van de Oude Kerk.
Matthias nam vier CD's op bij het label Brilliant Classics. Zijn eerste CD 'J.S.Bach - Italian Concertos' bevat Bachs orgeltranscripties van Italiaanse concerto's door Vivaldi, Marcello en anderen. De tweede CD 'Passacaglia' bevat acht Passacaglia's uit verschillende landen en stijlperioden. De derde CD 'Dutch Delight' geeft een muzikale dwarsdoorsnede van de Hollandse Gouden Eeuw, en de vierde CD 'Mendelssohn' bevat een selectie orgelwerken van Felix Mendelssohn-Bartholdy. Bekijk voor meer informatie en het plaatsen van uw bestelling de pagina CD's.
Samen met blokfluitiste Hester Groenleer vormt Matthias het Duo Havinga-Groenleer.

Docent

Matthias is hoofdvakdocent orgel aan het Conservatorium van Amsterdam. Meer informatie over al zijn educatieve activiteiten vindt u hier.

Pianist

Matthias is niet alleen actief als solist, maar werkt daarnaast als pianist geregeld met vocale solisten en koren, zoals het Nederlands Kamerkoor.

Kerkmusicus

Matthias is liturgisch organist van de Oude Kerk te Amsterdam. Hij leverde bijdragen aan radiokerkdiensten van de IKON en de NCRV en was betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe 'Liedboek voor huis en kerk' (2013), onder meer als componist van gezang 579. Als dirigent leidt Matthias incidenteel de Sweelinckcantorij van de Oude Kerk.

Welcome to the website of organist, pianist and church musician Matthias Havinga.

News

Seldom Sene and Matthias Havinga record CD 'Baroque en concert'

Concert Organist

Matthias Havinga performs many organ concerts in the Netherlands and abroad. He is concert organist at the Koepelkerk in Amsterdam, where he is artistic director of the Koepelkerkconcerten and curator of the historic Bätz organ (1830). He is also liturgical organist of the Oude Kerk Amsterdam, where he plays the organs by Vater/Müller (1726/1738) and Jürgen Ahrend (1965).
Matthias has recorded four CD's for the Brilliant Classics label. His first CD, 'J.S.Bach - Italian Concertos', features Bach's organ transcriptions of Italian Concertos by Vivaldi, Marcello and Von Sachsen-Weimar. His second CD, 'Passacaglia', includes eight Passacaglia's of different stylistic and geographical origin. The third CD 'Dutch Delight' features repertoire from the Dutch Golden Age (the 17th century), and the fourth CD 'Mendelssohn' a selection of organ music by Felix Mendelssohn-Bartholdy. For more information and to order CDs, please click here.
Matthias also performs as a duo with recorder player Hester Groenleer.

Teacher

Matthias is Professor of Organ at the Conservatorium van Amsterdam. More information about his teaching activities can be found here.

Pianist

Matthias is active as a solo pianist who especially enjoys working with vocal soloists and choirs. In this capacity he works frequently with ensembles such as the Nederlands Kamerkoor.

Church Musician

Matthias is liturgical organist of the Oude Kerk in Amsterdam. He was involved in the making of the 2013 Dutch hymn book 'Liedboek voor huis en kerk', used by most of the major protestant churches in the Netherlands.

Willkommen auf der Webseite des Organisten, Pianisten und Kirchenmusikers Matthias Havinga

Konzertorganist

Matthias Havinga spielt viele Orgelkonzerte innerhalb und außerhalb der Niederlande. Er wirkt als Konzertorganist der Koepelkerk in Amsterdam und ist dort sowohl Kurator der historischen Orgel von Bätz (1830), als auch künstlerischer Leiter der Koepelkerkkonzerte. Darüber hinaus ist er als liturgischer Organist der Amsterdamer Oude Kerk tätig und in dieser Funktion bespielt er die Orgeln von Vater/Müller (1726/1738), und von Jürgen Ahrend (1965).
Für das Label Brilliant Classics nahm Matthias vier CDs auf. Auf seiner ersten CD, „J.S. Bach - Italian Concertos“, stehen die Bach’schen Orgelbearbeitungen italienischer Konzerte von Vivaldi, Marcello und des Fürsten von Sachsen-Weimar im Zentrum. Die zweite CD, „Passacaglia“, beinhaltet acht Passacaglias aus unterschiedlichen Stilrichtungen und Herkunftsländern. Die dritte CD, „Dutch Delight“, widmet sich dem Repertoire des Goldenen Zeitalters der Niederlande, dem 17. Jahrhundert. Die vierte CD „Mendelssohn” enthält schließlich eine Auswahl an Orgelstücken von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Für weitere Informationen, sowie die Möglichkeit CDs zu bestellen, klicken Sie bitte hier. Darüber hinaus spielt Matthias in einem Duo mit der Blockflötistin Hester Groenleer.

Lehrer

Matthias ist Professor für Orgel am Conservatorium van Amsterdam. Mehr über seine Unterrichtstätigkeit können Sie hier lesen.

Pianist

Matthias ist als Pianist solistisch tätig, genießt es aber darüber hinaus besonders mit Sängern und Chören zusammenzuarbeiten. So tritt er immer wieder mit Ensembles wie dem Nederlands Kamerkoor auf.

Kirchenmusiker

Matthias ist liturgischer Organist an der Oude Kerk in Amsterdam. Er war an der Herausgabe des 2013 veröffentlichten liturgischen Liedbuchs “Liedboek voor huis en kerk” beteiligt, das in den meisten protestantischen Kirchen Verwendung findet.