Welkom op de site van Matthias Havinga, concertorganist, pianist en kerkmusicus.

Nieuws

Nieuwe CD 'Mendelssohn Organ Works' gepresenteerd in Koepelkerkconcert 15 april!

Prachtige recensie op Kulturradio.de over Matthias' concert op het Woehl-orgel in de Friedenskirche te Potsdam in augustus 2017!

Concertorganist

Matthias Havinga geeft orgelconcerten in binnen- en buitenland: meer informatie vindt u in de Agenda. Hij is organist van het Bätz-orgel (1830) in de Koepelkerk of Ronde Lutherse Kerk te Amsterdam, waar hij de Koepelkerkconcerten organiseert. Ook bespeelt hij als organist van de Oude Kerk gemeente Amsterdam wekelijks het Vater/Müller-orgel (1726/1738) en het Ahrend-orgel (1965) van de Oude Kerk.
Matthias nam drie CD's op bij het label Brilliant Classics. Zijn eerste CD 'J.S.Bach - Italian Concertos' bevat Bachs orgeltranscripties van Italiaanse concerto's door Vivaldi, Marcello en anderen. De tweede CD 'Passacaglia' bevat acht Passacaglia's uit verschillende landen en stijlperioden, en de derde CD 'Dutch Delight' geeft een muzikale dwarsdoorsnede van de Hollandse Gouden Eeuw. Zie voor meer informatie en het plaatsen van uw bestelling de Discografie.
Samen met blokfluitiste Hester Groenleer vormt Matthias het Duo Havinga-Groenleer.

Pianist

Matthias is niet alleen actief als solist, maar werkt daarnaast als pianist vaak en graag met vocale solisten en koren, zoals het Nederlands Kamerkoor, Collegium Vocale Gent en het Groot Omroepkoor.

Docent

Matthias is hoofdvakdocent orgel aan het Conservatorium van Amsterdam. Meer informatie over al zijn educatieve activiteiten vindt u hier.

Kerkmusicus

Matthias is organist van de Oudekerkgemeente te Amsterdam. Hij leverde bijdragen aan radiokerkdiensten van de IKON en de NCRV en was betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe 'Liedboek voor huis en kerk' (2013), onder meer als componist van gezang 579.

Welcome to the website of organist, pianist and church musician Matthias Havinga.

News

New CD 'Mendelssohn Organ Works' to be released in Koepelkerkconcert of 15 april!

A wonderful review at Kulturradio.de of Matthias' concert at the Woehl-organ, Friedenskirche, Potsdam in August 2017.

Concert Organist

Matthias Havinga performs many organ concerts in the Netherlands and abroad. He is concert organist at the Koepelkerk in Amsterdam, where he is artistic director of the Koepelkerkconcerten and curator of the historic Bätz organ (1830). He is also active as church organist of the Oude Kerk Amsterdam, where he plays the organs by Vater/Müller (1726/1738) and Jürgen Ahrend (1965).
Matthias has recorded three CD's for the Brilliant Classics label. His first CD, 'J.S.Bach - Italian Concertos', features Bach's organ transcriptions of Italian Concertos by Vivaldi, Marcello and Von Sachsen-Weimar. His second CD, 'Passacaglia', includes eight Passacaglia's of different stylistic and geographical origin. The third CD 'Dutch Delight' features repertoire from the Dutch Golden Age (the 17th century). For more information and to order CDs, please click here.
Matthias also performs as a duo with recorder player Hester Groenleer.

Pianist

Matthias is active as a solo pianist who especially enjoys working with vocal soloists and choirs. In this capacity he works frequently with ensembles including the Nederlands Kamerkoor (Dutch Chamber Choir), Collegium Vocale Gent, and the Netherlands Radio Choir.

Teacher

Matthias is Professor of Organ at the Conservatorium van Amsterdam. More information about his teaching activities can be found here.

Church Musician

Matthias is church organist of the Oude Kerk in Amsterdam. He was one of the editors of the 2013 Dutch hymn book, used by most of the major protestant denominations in the Netherlands.

Willkommen auf der Webseite des Organisten, Pianisten und Kirchenmusikers Matthias Havinga

Neuigkeiten

Wunderbare Besprechung eines Konzerts in die Potsdamer Friedenskirche bei Kulturradio.de!

Konzertorganist

Matthias Havinga spielt regelmässig Orgelkonzerte innerhalb und außerhalb der Niederlande. Er wirkt als Konzertorganist der Koepelkerk in Amsterdam und ist dort sowohl Kurator der historischen Orgel von Bätz (1830), als auch künstlerischer Leiter der Koepelkerkkonzerte. Darüber hinaus ist er als kirchlicher Organist der Amsterdamer Oude Kerk tätig und in dieser Funktion bespielt er die Orgeln von Vater/Müller (1726/1738), und von Jürgen Ahrend (1965).
Für das Label Brilliant Classics nahm Matthias drei CDs auf. Auf seiner ersten CD, „J.S. Bach - Italian Concertos“, stehen die Bach’schen Orgelbearbeitungen italienischer Konzerte von Vivaldi, Marcello und des Fürsten von Sachsen-Weimar im Zentrum. Die zweite CD, „Passacaglia“, beinhaltet acht Passacaglias aus unterschiedlichen Stilrichtungen und Herkunftsländern. Die dritte CD, „Dutch Delight“, widmet sich dem Repertoire des Goldenen Zeitalters der Niederlande, dem 17. Jahrhundert. Für weitere Informationen, sowie die Möglichkeit CDs zu bestellen, klicken Sie bitte hier. Darüber hinaus spielt Matthias in einem Duo mit der Blockflötistin Hester Groenleer.

Pianist

Matthias ist als Pianist solistisch tätig, genießt es aber darüber hinaus besonders mit Sängern und Chören zusammen zu arbeiten. So tritt er immer wieder mit Ensembles wie dem Nederlands Kamerkoor (Kammerchor der Niederlande), dem Collegium Vocale Gent, sowie dem Niederländischen Rundfunkchor auf.

Lehrer

Matthias ist Assistenzprofessor für Orgel am Konservatorium in Amsterdam. Des weiteren unterrichtet er Gehörbildung, Musikgeschichte und Musikwissenschaft an der Excellence Abteilung der Amsterdamer Städtischen Musikschule. Weitere Informationen über seine Unterrichtstätigkeit finden Sie hier.

Kirchenmusiker

Matthias ist Organist der Kirchengemeinde der Oude Kerk in Amsterdam. Er war einer der Redakteure der Neuausgabe (2013) des Holländischen Gesangbuchs, das von den meisten protestantischen Kirchen der Niederlande verwendet wird.